Har du lyst til å bli trener/lagleder?

Har du lyst til å bli trener/lagleder?
23 november 2017

Planlegginga for 2018-sesongen er godt i gang og kommet et godt stykke på vei. Både når det gjelder lag, trenere og lagledere/oppmenn. Men vi vil gjerne ha flere som har lyst til å bidra i disse rollene. Kan du tenke deg å bli trener, lagleder/oppmann eller på annen måte hjelpe til rundt barne- og ungdomslag i klubben?

Dess flere som bidrar på hvert kull, dess mindre blir det på hver enkelt. Det er også sånn at det gjerne er én hovedtrener og flere trenere som bidrar sammen med han eller henne. Blir du med, vil du få oppleve en utrolig meningsfylt aktivitet blant oppvoksende barn og unge som utvikler seg hele tiden. Du kan være med på å gi utviklinga ei god retning for dem – både som fotballspillere og unge mennesker med gode verdier, holdninger og egenskaper. Ta kontakt med Kenneth Claeson: Mobil 472 64 550 eller epost: kclaeson@fkmjolner.no.