Historie gir identitet 

Fokus for klubbdrift er å tenke framover: flest mulig, lengst mulig, best mulig; sportslig kvalitet i bredde og topp, økonomi og kvalitet i alle ledd i klubben. For å kunne begeistre!
 Å drive med fotball som spiller og trener er å leve i nuet. Full innsats på trening, i kamp og å se framover til neste turnering og kamp. Det er for barn og unge også å vokse opp i en klubb, i en stor utvidet familie. Men det er også historie. Hva er Mjølners historie? Hva er oppnådd før? Hvem har spilt i klubben? 

Å ha sitt hjerte i Mjølner betyr å føle identitet til klubben. Identitet gir følelser og iblant gir de følelsene den driven som gjør at du tar det siste løpet på overtid og berger seieren i kampen. 

 Historien er viktig for å skape identitet. Og det er å være ydmyk for alt det som veldig mange har gjort av innsats. Og for Mjølners del, inkluderer det innsatsen både i Mjølner og Nor – fra hhv. 1932 og 1914 – fram til sammenslåinga til en felles klubb – Narvik FK – i 1997. 

Æresmedlemmer

Etter sammenslutninga i 1997 (se ovenfor), falt tradisjonen med å utnevne æresmedlemmer bort.  Mjølner har fra og med 2018 revitalisert denne tradisjonen. Etter nærmere undersøkelser, fant vi ut at tidligere FK Mjølner hadde ett æresmedlem, mens tidligere Narvik-Nor hadde tre. Mjølner vil nå se bakover for å kunne styrke veien inn i framtida.

Utmerkelsen skal henge høyt. Med utgangspunkt i Hederstegnkomiteen på 1960, er det sentrale at et æresmedlem skal ha ytt en stor og god innsats for klubben over lang tid. Det kan være som spiller, i styreverv eller andre verv, praktisk arbeid – og ikke minst – med en kombinasjon av flere roller.

Mjølner har etter årsmøtet i 2018 fem æresmedlemmer:

Steinar Hjertholm   (1928-2018)
Terje Skarsfjord   (1942-2018)
Gunnar Forberg
Egil  Mikalsen
Kjell Larsen

Mer om Mjølners historie

Mer tekst om klubbens historie vil bli utarbeidet og lagt ut på denne siden så snart den er klar.