Priser for leie

VINTER 1/11-30/4 HOVEDARENA FOTBALL
Trening alle kr 1000 pr time
Kamp i helg senior og junior kr 1500 (inntil 2 timer)
Ungdomslag kr 1000 (inntil 1,5 time)

SOMMER 1/5-31/10 HOVEDARENA FOTBALL
Senior trening kr 600/ t
Kamp 2.div herrer/ damer tilsv kr 2600
Kamp 3.div herrer/ tilsv kr 2000
Kamp 4.div herrer/ tilsv og lavere kr 1800
Barn og unge trening og kamp (ta kontakt)

GAMMEL KUNSTGRESSBANE OG FRIIDRETTSARENA HELE ÅRET NÅR SNØFRITT
Fotball
Trening og kamp kr 50/t
Friidrett
Hel dag/ helg kr 4400
Mindre stevner kr 500
Voksne kr 200 /t
Barn og ungdom (ta kontakt)

BOMBEROM GARDEROBEBYGG
Voksne kr 100/ t
Barn og ungdom kr 20/t
Det er andre priser for kommunale og fylkeskommunale institusjoner
For søknad om leie kontakt Mjølner sin administrasjon ved å klikke her eller ta kontakt pr telefon 76946740

FAKTA – BAKGRUNN
1.januar 2010 overtok Mjølner driftsansvaret av Narvik Stadion på vegne av Narvik Kommune mot et driftstilskudd på i overkant av NOK 1 mill. Driftsansvaret innebar etableringen av et eget AS, Narvik Stadiondrift AS.
Det er dette selskapet som pr dags dato drifter og vedlikeholder Narvik Stadion. Driftsansvaret gjelder også ansvaret for utleie av arealene knyttet til friidrett og fotball på 2 arenaer på Narvik Stadion med tilhørende garderobebygg etc.

Priser for leie av Narvik Stadion er med utgangspunkt i Narvik Kommunes prisliste for leie av idrettsanlegg for 2009.