Bank: 4520.18.70627

Vipps: 105625
Vær oppmerksom på at gebyr tilkommer på vippsinnbetalinger.

Merk innbetalingen tydelig med hva den gjelder.