Bank: 4520.18.70627

Medlemskontigent: 4760.19.80165 (NB! Husk KID-nummer ved innbetaling).

Vipps: 105625
Vær oppmerksom på at gebyr tilkommer på vippsinnbetalinger.

Merk innbetalingen tydelig med hva den gjelder.