Sparebanken Narvik er vår bank

Visjonen i Mjølner er Vi skal begeistre og våre verdier er Inkludering – Fair Play – Kvalitet.

Fotball er en lagidrett og godt lagspill er vår ledestjerne. Derfor er det utrolig bra for oss å ha Sparebanken Narvik med på laget. Sparebanken Narvik er en lagspiller for hele Narvikregionen og skjønner betydninga av at vi når målene våre i lag – ikke ved å satse hver for oss.

For å kunne gi barn og unge en fantastisk arena for positiv utvikling, trenger vi en stabil lagspiller som Sparebanken Narvik. Både for å få gode resultater, men kanskje enda mer for å gi oppvoksende generasjoner en ballast for livet. Til å lære dem gode holdninger, sosiale ferdigheter og evne til å samarbeide – til å spille i lag.

Vi i Mjølner kan trygt anbefale medlemmene i klubben å bruke Sparebanken Narvik. De spiller på samme lag som oss!

Frank Aanes Andersen
Markedssjef og Funn Cup general

Rune Mentzoni Olsen er vår Mjølnermann i banken.

Ta kontakt på rmo@sn.no for en uforpliktende prat.

Sparebanken Narvik