Årsmøte

Årsmøte
25 februar 2022

Årsmøte
FK Mjølner
Avholdes tirsdag 29. mars kl 1900
Sted: Quality hotell Grand
Saker til årsmøte sendes til styreleder@fkmjolner.no
innen 3. mars.
Årsmøtedokumentene blir tilgjengelig på klubbens
hjemmeside senest en uke før møte.
Alternativt kan du be om å få disse tilsendt på e-post.
Send forespørsel til post@fkmjolner.n0