Sportsplan

Sportsplanen er en overordnet plan som skal være et retningsgivende hjelpemiddel i det sportslige arbeidet som legges ned i Mjølner.
Sportsplanen er bygget opp rundt Mjølners visjon, verdier og målsettinger, samt retningslinjer og prinsipper fra Norges Fotballforbund. Sportsplanen skal prege innholdet i vårt sportslige arbeid både på og utenfor banen.