Mål

Mjølner​ ​er​ ​en​ ​viktig​ ​og​ ​synlig​ ​samfunnsaktør​ ​i​ ​nærmiljøet​ ​og​ ​regionen,​ ​og​ ​må​ ​derfor​ ​ha​ ​et​ ​bevisst forhold​ ​til​ ​omgivelsene.​ ​​ ​Målet​ ​med​ ​dette​ ​dokumentet​ ​er​ ​å​ ​bevisstgjøre​ ​klubben​ ​og​ ​våre​ ​spillere, medlemmer​ ​og​ ​andre​ ​-​ ​som​ ​foreldre/foresatte​ ​om​ ​vår​ ​samfunnsrolle.​ ​Ut​ ​fra​ ​en​ ​felles​ ​forståelse​ ​kan​ ​vi lettere​ ​ivareta​ ​rollen​ ​som​ ​samfunnsaktør​ ​på​ ​en​ ​god​ ​måte.

Innhold​

​ ​Vi​ ​ønsker​ ​en​ ​sterk​ ​klubbidentitet​ ​som​ ​styrker​ ​klubbfølelsen​ ​-​ ​basert​ ​på​ ​vårt​ ​verdigrunnlag:​ ​“Vi​ ​skal begeistre”​ ​med​ ​verdiene​ ​inkludering,​ ​fair​ ​play​ ​og​ ​kvalitet.​ ​Det​ ​er​ ​praktiseringen​ ​av​ ​disse​ ​verdiene​ ​som skal​ ​gjøre​ ​at​ ​vi​ ​fyller​ ​rollen​ ​som​ ​samfunnsaktør.​

I​ ​tillegg​ ​har​ ​vi​ ​følgende​ ​mål​ ​for​ ​spillere:​ ​“flest​ ​mulig, lengst​ ​mulig,​ ​best​ ​mulig”. Gjennom​ ​å​ ​ta​ ​de​ ​rette​ ​valgene,​ ​ha​ ​et​ ​reflektert​ ​verdisett,​ ​skape​ ​positivitet​ ​og​ ​glede​ ​i​ ​klubben,​ ​bidrar​ ​vi​ ​til rollen​ ​som​ ​samfunnsaktør.

Mjølners​ ​viktigste​ ​rolle​ ​som​ ​samfunnsaktør​ ​er​ ​å​ ​ta​ ​barn​ ​inn​ ​i​ ​klubben​ ​og​ ​med​ ​målet​ ​“flest​ ​mulig,​ ​lengst mulig,​ ​best​ ​mulig”-​ ​​ ​jobber​ ​vi​ ​hver​ ​dag​ ​for​ ​å​ ​gi​ ​barn​ ​og​ ​ungdom​ ​en​ ​ballast​ ​for​ ​livet.​ ​Ved​ ​å​ ​delta​ ​i​ ​fotball, lærer​ ​barn​ ​og​ ​unge​ ​verdier​ ​og​ ​holdninger​ ​som​ ​er​ ​viktige​ ​for​ ​resten​ ​av​ ​livet.. Man​ ​lærer​ ​at​ ​gjennom​ ​samarbeid​ ​og​ ​lagspill​ ​kan​ ​man​ ​lykkes​ ​i​ ​de​ ​målene​ ​man​ ​setter​ ​seg.​ ​Akkurat​ ​som​ ​i arbeidsliv​ ​og​ ​alle​ ​deler​ ​av​ ​livet.​ ​Man​ ​lærers​ ​sosiale​ ​ferdigheter,​ ​at​ ​trening​ ​er​ ​sunt​ ​og​ ​bra​ ​for​ ​kroppen,​ ​og at​ ​man​ ​må​ ​takle​ ​både​ ​tap​ ​og​ ​seire.​ ​Som​ ​er​ ​en​ ​god​ ​erfaring​ ​for​ ​resten​ ​av​ ​livet.​ ​Har​ ​man​ ​spilt​ ​fotball,​ ​er det​ ​lett​ ​å​ ​komme​ ​i​ ​kontakt​ ​med​ ​nye​ ​folk​ ​man​ ​møter​ ​f.eks.​ ​når​ ​man​ ​begynner​ ​å​ ​studere,​ ​flytter​ ​til​ ​et​ ​nytt sted​ ​osv.
Mjølner​ ​og​ ​andre​ ​fotballklubber,​ ​utfyller​ ​derfor​ ​funksjonen​ ​som​ ​foreldre​ ​og​ ​foresatte​ ​har​ ​hovedrollen​ ​i, og​ ​skolen​ ​er​ ​den​ ​nest​ ​viktigste​ ​aktøren​ ​i.​

​En​ ​idrettsklubb​ ​tuftet​ ​på​ ​sosialt​ ​samspill​ ​blir​ ​den​ ​tredje​ ​pilaren​ ​i et​ ​ungt​ ​menneskes​ ​liv. Positivt​ ​for​ ​lokalsamfunn​ ​og​ ​region Mjølner​ ​skal​ ​begeistre.​ ​Det​ ​skjer​ ​f.eks.​ ​gjennom​ ​storturneringa​ ​LKAB​ ​Cup​ ​hvert​ ​år.​ ​Da​ ​kommer​ ​det mellom​ ​3000​ ​og​ ​6000​ ​mennesker​ ​til​ ​Narvik​ ​og​ ​får​ ​oppleve​ ​en​ ​fotballfest​ ​i​ ​vår​ ​by​ ​og​ ​region. Det​ ​skjer​ ​ved at​ ​alle​ ​våre​ ​lag​ ​deltar​ ​i​ ​seriespill​ ​hvert​ ​år​ ​og​ ​sikrer​ ​massevis​ ​av​ ​besøk​ ​fra​ ​lag​ ​som​ ​hører​ ​hjemme​ ​andre steder​ ​-​ ​hver​ ​dag. Seniorlag​ ​(dame​ ​og​ ​herre)​ ​på​ ​høyest​ ​mulig​ ​nivå,​ ​bidrar​ ​også​ ​til​ ​begeistring​ ​for​ ​svært​ ​mange​ ​mennesker. Selv​ ​om​ ​det​ ​er​ ​lenge​ ​siden​ ​Mjølner​ ​var​ ​på​ ​øverste​ ​nivå​ ​(herrer​ ​1972​ ​og​ ​1989),​ ​er​ ​herrelaget​ ​for​ ​tiden​ ​på allnorsk​ ​nivå.​ ​Og​ ​både​ ​på​ ​herre-​ ​og​ ​damesiden​ ​får​ ​Mjølner​ ​opp​ ​spillere​ ​som​ ​får​ ​spille​ ​på​ ​aldersbestemte landslag​ ​og​ ​kan​ ​gå​ ​videre​ ​til​ ​klubber​ ​på​ ​enda​ ​høyere​ ​nivå​ ​og​ ​vise​ ​at​ ​alle​ ​som​ ​begynner​ ​i​ ​Mjølner,​ ​kan​ ​nå svært​ ​langt.

Dette​ ​skaper​ ​begeistring​ ​i​ ​lokalsamfunnet​ ​og​ ​regionen.​ ​Og​ ​stolthet.​ ​Det​ ​gjør​ ​livet​ ​i​ ​samfunnet​ ​vårt​ ​mer attraktivt.
Omdømme Det​ ​snakkes​ ​mye​ ​om​ ​betydninga​ ​av​ ​å​ ​ha​ ​et​ ​godt​ ​omdømme.​ ​Det​ ​vil​ ​si​ ​at​ ​man​ ​oppfattes​ ​som​ ​noe​ ​positivt som​ ​man​ ​kan​ ​ha​ ​tillit​ ​til.​ ​Vi​ ​i​ ​Mjølner​ ​tenker​ ​ikke​ ​på​ ​hvordan​ ​vi​ ​kan​ ​få​ ​et​ ​godt​ ​omdømme.​ ​Vi​ ​tenker​ ​på hvordan​ ​vi​ ​skal​ ​fylle​ ​vår​ ​daglige​ ​rolle​ ​best​ ​mulig.​ ​Den​ ​naturlige​ ​konsekvensen​ ​dersom​ ​vi​ ​klarer​ ​å​ ​gjøre​ ​en god​ ​jobb,​ ​vil​ ​da​ ​gi​ ​oss​ ​et​ ​godt​ ​omdømme.​ ​Vi​ ​skal​ ​dømmes​ ​på​ ​det​ ​vi​ ​gjør,​ ​ikke​ ​det​ ​vi​ ​sier​ ​at​ ​vi​ ​gjør.

Eksempler​ ​på​ ​utøvelse​ ​av​ ​rollen​ ​som​ ​samfunnsaktør

● LKAB ​Cup​ ​-​ ​som​ ​årlig​ ​fest​ ​for​ ​alle​ ​i​ ​Mjølner,​ ​hele​ ​lokalsamfunnet,​ ​​ ​naboer​ ​og​ ​gjester​ ​som​ ​reiser hit​ ​fra​ ​nær​ ​og​ ​fjern.

● “Storebror”-rollen​ ​ift​ ​andre​ ​klubber​ ​i​ ​området​ ​(kurs,​ ​utvikling,​ ​samhandling​ ​etc)

● Senior-spillere​ ​har​ ​”oppdrag”​ ​i​ ​barne​ ​-og​ ​ungdomsfotballen​ ​(dommere​ ​i​ LKAB-Cup,​ ​trenere​ ​på fotballskolen,​ ​fadderordninger​ ​etc)

● Akademiet​ ​(for​ ​spillere​ ​i​ ​Mjølner​ ​og​ ​andre​ ​klubber)

● Mjølner​ ​tilbyr​ ​fotball-camp​ ​i​ ​påskeferie,​ ​​ ​sommerferie​ ​og​ ​høstferie,​ ​og​ ​kan​ ​avlaste​ ​foreldre​ ​som må​ ​jobbe.

● Mjølner​ ​Vikings​ ​er​ ​klubbens​ ​lag​ ​for​ ​spillere​ ​med​ ​ulike​ ​typer​ ​funksjonshemminger.​ ​Det​ ​gir​ ​både inkludering​ ​og​ ​begeistring.

● Ragnar​ ​Care​ ​Foundation​ ​(sykkelløpet​ ​for​ ​barn​ ​til​ ​innsamling​ ​for​ ​skoler​ ​i​ ​Thailand.​ ​Mjølner støtter/promoterer​ ​dette​ ​og​ ​har​ ​reklame​ ​på​ ​seniorlag-spillerdrakter.

● Den​ ​årlige​ ​TV-innsamlingsaksjonen​ ​i​ ​oktober,​ ​der​ ​aktive​ ​spillere​ ​og​ ​andre​ ​deltar​ ​iført Mjølner-klær.

● Mjølner​ ​legger​ ​stor​ ​vekt​ ​på​ ​å​ ​ha​ ​stor​ ​deltakelse​ ​i​ ​borgertoget​ ​på​ ​17.​ ​mai.

● For​ ​å​ ​få​ ​til​ ​åpenhet​ ​og​ ​trygghet​ ​internt​ ​i​ ​klubben,​ ​har​ ​vi​ ​bl.a.​ ​”Retningslinjer​ ​for​ ​varsling​ ​og konflikthåndtering”​ ​når​ ​det​ ​er​ ​saker​ ​som​ ​føles​ ​vanskelig​ ​å​ ​ta​ ​opp.