Mjølner er sertifisert av Norges Fotballforbund som Kvalitetsklubb i november 2017.

Kvalitetsklubb er  retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i fotballklubbene i Norge. Dette bygger på «klubben som sjef»-filosofien til NFF. Dette sier NFF om Kvalitetsklubb som virkemiddel for en god fotballklubb:

Fotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen skal skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Dette er ikke en éngangshandling. Det må dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt.

Les om prinsipper og retningslinjer for Mjølner i Klubbhåndboka. Klikk på lenken nedenfor.


Klubbhåndbok FKMjolner 1410201