Har du lyst til å bidra i Mjølner?

Mjølner er et stort fellesskap med massevise av aktivitet året rundt – både på banen og utenfor. Det betyr at hver dag er det massevis av oppgaver som skal gjøres. Alt fra treninger og kamper, til arrangementer, praktiske oppgaver rundt lagene, på stadion, i LKAB Cup, i styret, Ungdomsutvalget, i Mjølnerlokalet, ta bilder, organisere dugnader, bidra med hjemmesidene våre osv. Dette er frivillig arbeid som klubben er totalt avhengig av for å lage gode tilbud for barn og unge, skape gode opplevelser og begeistre!

Hva har DU lyst til å gjøre?

Som oppramsinga ovenfor viser, er det svært forskjellige ting som skal gjøres. Hva er det du kan eller liker best å gjøre? Her finnes alt fra roller som trenere og styremedlemmer til å ta gode bilder, være speaker på stadion, skrive en artikkel til hjemmesidene, bidra til markedsarbeid eller organisere en dugnad.

Blir du med, vil du få oppleve en utrolig meningsfylt aktivitet blant oppvoksende barn og unge og voksne aktive.  Vi liker å se på klubben vår som en utvidet familie med gode verdier, holdninger og aktiviteter.

Dess flere vi er, dess mindre blir det på hver enkelt

Mange kvier seg for å ta på seg oppgaver i klubber, lag og foreninger fordi hverdagen kan være travel og man frykter å bli oppspist av masse arbeid. Det er vi mange som har kjent på og helt forståelig. Men da kan vi også tenke at dess flere som melder seg, dess mindre blir det på hver enkelt. Vi vil ha alt – fra de som ønsker å engasjere seg flere ganger i uka som trener, til de som vil være med og arrangere én hjemmekamp for A-laget.

Ta kontakt

Ta kontakt med Kenneth Claeson:
Mobil 472 64 550 eller epost: kclaeson@fkmjolner.no.
eller andre du finner under menyknappen Kontakt her på hjemmesidene våre.