Klubben har plukket ut disse bærekrafts målene som man jobber etter:

Mål 1: Utrydde fattigdom

Stort internasjonalt problem, men i vår lille by er det også mennesker som sliter. Vi har et system der de som ikke har råd til å betale treningsavgift eller dra på turer kan søke klubben om støtte.

Mål 3: Sikre god helse og livskvalitet

Det knytter seg en problematikk til bruk av granulat i kunstgressbanene. Vi følger utviklingen nøye, i forhold til et miljøvennlig alternativ til gummi. Så fort noe annet er på plass (som fungerer) vil vi bytte. Det finnes alternativer i dag, men disse er ikke gode nok enda.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Sikre en andel damer/kvinner i styret (pr i dag er fem av åtte kvinner). Vi er bevisst på å få på plass kvinnelige trenere.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Det vi jobber mest med i forhold til dette punktet, er hvordan unngå granulat på avveie. Vi har egen oppsamlingsplass, og jobber med oppsamling av granulat fra tidligere års drift.

Mål 7: Ren energi til alle

Bli flinkere i hverdagen med tanke på vann, varme og lys.

Ikke dusje for lenge, ikke ha unødvendig strøm til oppvarming stående på og det samme gjeldende lys.