Årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumenter
22 mars 2022

Her kan du finne dokumentene til årsmøtet 29.3. Sted og tidspunkt er annonsert i annen sak på hjemmesiden og SoMe.

Årsmøtedokumenter for sesongen 2021