Dette er det nye styret i Mjølner

Dette er det nye styret i Mjølner
9 juni 2020

Mandag 8. juni ble klubbens årsmøte avholdt på Quality Grand Hotel.

“Korona-budsjett”

På sakslisten var gjennomgang av klubbens økonomi et tema, hvor klubben kunne presentere et årsresultat på kr. 811.687,-, noe som blant annet kommer av tildelte midler etter Bodø/Glimts salg av Håkon Evjen til AZ Alkmaar.

Klubbens styre høstet ros blant de oppmøte på årsmøtet for jobben som var gjort angående klubbens økonomi. Blant tiltakene som er gjort i den siste tiden, er permitteringen av klubbens ansatte for å kompensere for tapt inntekt som følge av Covid19. Dette viser seg i ettertid å være et viktig og nødvendig valg av styret.

Budsjettet for 2020 har blitt justert som en følge av pandemien, og ble godkjent av årsmøtet.

Ny rolle for Tage – ny mann ved roret

Ved årsmøtet ble det foretatt utskiftninger av styre. Ingrid Bortne, som blant annet har gjort en essensiell jobb for FK Mjølner over mange år, ønsket å fratre som nestleder. For en tid tilbake siden måtte Lena Moe gi seg i styret, og dermed var det duket for nye personer inn. Kenneth S. Hauge er valgt som ny styreleder, mens June Berg Sollund og Jannike Erlid tar plass i styret.

Gledelig er det at Tage Karlsen, som har gjort en formidabel jobb som styreleder siden 2017, fortsetter i styret som nestleder.

Mjølner nye styre ser slik ut:

Leder: Kenneth S. Hauge
Nestleder: Tage Karlsen

Styremedlemmer:
Svein Erik Kristiansen
Roger Nicolaisen
Bjørn Erik Rønhaug
Stine Edvardsen
June Berg Sollund
Jannike Erlid

Varamedlem:
Ingeborg Soleng

Lars Ivar Simonsen fortsetter som leder av valgkomiteen.

Nærmere presentasjon av styremedlemmene kommer senere.