FK Mjølner fikk midler fra Samfunnsløftet til prosjektet «Fotballen i Narvik – Vi samler oss»

FK Mjølner fikk midler fra Samfunnsløftet til prosjektet «Fotballen i Narvik – Vi samler oss»
22 mars 2023

FK Mjølner har fått tildelt 500.000, – fra samfunnsøftet. Dette er Midler fordelt over 3 år til prosjektet «Fotballen i Narvik og Ofoten – Vi samler oss»

Målet med prosjektet er å øke fotballaktiviteten blant barn og unge i regionen. Dette gjøres i samarbeid med naboklubbene, samt styrke samarbeidet Narvik Videregående skole Narvik og idrettslinjen der.

Prosjektet har som nevnt en varighet på 3 år og dreier seg i hovedsak om en satsing for barn og unge fra 8 til 15 år. I tillegg til et utstrakt samarbeid med Narvik videregående skole for elever/spillere 16-19 år

FK Mjølner ønsker sammen med naboklubber i første omgang hindre videre nedgang i antall spillere og lag i regionen, til å forhåpentligvis kunne stimulere og at vi sammen kan øke aktiviteten blant barn og unge i vår region. «Vi trenger alle lag å spille mot»

 

 

SOSIAL PROFIL – SENKE TERSKELEN FOR DELTAKELSE

 

Vi går inn i en dyr tid hvor familieøkonomi vil spille en stor rolle for mange barn og for hvilke muligheter de har til å ha en aktiv og sosial arena. Enkelt sagt – barn og unge skal ha det gøy sammen med andre uavhengig av familieøkonomi.

 

Vi har fire konkrete tiltak vi skal gjennomføre:

1.Skolering

Vi vil i prosjektet bidra til skolering av trenere i egen klubb, men også naboklubbene. Vi inviterer alle samarbeidsklubber til våre Grasrottrenerkurs, klubbkvelder, spillerutviklingskurs, samt bidra når det kommer til klubborganisering. Vi ønsker å bidra mer for å beholde spillere og lag rundt oss i Ofoten. Trenden er at flere idrettslag sliter med rekrutteringen.

2.Trening for alle

Uavhengig av klubbtilhørighet gjennomfører vi trening for gutter og jenter hvor FK Mjølner stiller med instruktører. Målet med tiltaket er å få flere aktive barn, men også sikre kvalitet i arbeidet med barna.

3.Aktive ferier

Ved skoleferier vil vi skape aktiviteter for barna. Et godt eksempel er blant annet åpen hall hele uken i vinterferien for alle barn som ønsket det. Et godt besøkt tilbud, som var klubbuavhengig og uten kostand for deltakerne.

Ved øvrige skolefri dager vil vi tilby flere fotballdager på stadion. Når barna har feriedager og foreldrene jobber ønsker vi å tilby en aktiv dag på stadion.

4.Skolesamarbeid

Vi jobber aktivt med Frydenlund videregående skole om å utvikle samarbeidet for de elever som har fotballinje på skolen. Begge parter ønsker et tettere samarbeid i arbeidet med elevene/spillere for å optimalisere deres treningshverdag slik at de kan utvikle seg. Vi ser en klar trend at spillere søker seg til toppklubbene ved oppstart videregående skole, mens vi har også et mål om at det skal være mulig å bli god i Narvik. Vi tror at det for mange unge spillere er hensiktsmessig å bo hjemme i trygge omgivelser i 16-19 års alderen, og vi har som mål å tilby en så god kvalitet i treningen i klubb og skole at ungdommen kan ta skolegangen i Narvik og fortsatt utvikle seg optimalt.

 

NB! Hålogaland Fotballkrets har allerede uttalt at kretsen totalt sett har over 100 færre lag nå enn før Covid – 19, i tillegg til stor mangel på dommere. Dette er en negativ trend vi sammen skal klare å snu.

Ved spørsmål angående prosjektet kontakt:

Jan Tore Bakli: 95706444