Funn Cup Informasjon

Funn Cup Informasjon
17 september 2021

Kjære deltakere (trenere, spillere) og besøkende (foreldre).

Da er vi straks klar for avspark i Funn Cup mini.

Her kommer info om premieutdeling, kohorter, spillplasser etc

Lagslister/ premier:

Alle spillere i alder 6-12 år får en deltakerpremie. Grunnet smittevernhensyn (unngå sammenstimling av folk) får hvert lag utdelt det antall premier de trenger og deler ut selv.

Lever lagslister i sekretariatet hos Stig. Dere får samtidig utlevert premiene.

Vedr premier i Smj og Smg klassene. Her blir det premieutdeling rett etter kampene til 1. – 2. og 3. plassene. Premieutdelingen skjer foran sekretariatet.

Kohorter

Vi har delt området i 2 kohorter.

 Kohortene er fysisk avstengt fra hverandre med gjerder eller skiltreklame mellom hovedarena og Sommerseth.

Kohort 1 er for de lagene som spillere i SMJ og SMG klassene. Denne kohorten er hovedarenaen på Narvik stadion samt Funn banen (Jakla). På disse to arenaene går det kun 9´er kamper.

Merk at når lagene skal gå mellom disse to arenaene så går man rundt Polarkrafthallen. Man går ikke gjennom kohort 2.

Inngang til kohort 1 oppe på stadion er ved garderobeanlegget.

Denne kohorten har kiosk i luka til høyre i vår vanlige kiosk på stadion.

Toalettfasilitetene som benyttes er toalett i stadionbygget.

Kohort 2 er for lagene MJ/ MG og LJ/ LG. Disse spiller 3´er, 5´er og 7´er. Denne kohorten innbefatter Sommerseth arena og Polarkrafthallen.

Inngang til denne kohorten er porten på sør/ vest siden av stadion. Altså den som vender ned mot Jakla. Det er ingen inngang til denne kohorten gjennom Polarkrafthallen.

7´er spilles ute på Sommerseth

5´er inne i Polarkrafthallen

3´er inne i Polarkrafthallen

Denne kohorten har kiosk inne i Polarkrafthallen samt to luker i vår vanlige kiosk på stadion.

Toalettfasilitetene er inne i Polarkrafthallen (garderobene)

Registrering

I begge portene vil det stå vakter.

Disse skal påse at alle registrerer seg før de kommer inn på området. Registrering skjer ved scanning av QR kode. For de som ikke har egnet telefon vil det bli anledning til å skrive ned navn og nummer.

Skal man ta seg mellom kohorter må man registrere seg på ny i den kohorten man skal inn i.

Parkering

Parkering for kohort 1 er oppe på stadion ved Polarkrafthallen eller nede på Jakla hvis man har kamp der først.

Parkering kohort 2 er nede på Jakla. Ved tennishallen eller på grusbanen.

Generell oppfordring

Unngå sammenstimling

Hold en meters regelen i kiosk-kø, do-kø etc

Respekter gjerdene mellom kohortene. Skal du forflytte deg, registrer deg på ny.

Vær nøye med håndvasken

Lykke til med turneringa 😃