LKAB

LKAB
26 desember 2022

Når vi skal presentere våre samarbeidspartnere kommer vi selvsagt ikke utenom LKAB.

Hva FK Mjølner hadde vært uten LKAB vites ikke, men hjørnestensbedriften i malmbyen har vært en solid støttespiller i FK Mjølner så lenge vi kan huske.

I tillegg til å være en av de største samarbeidspartnere i FK Mjølner, ble de fra 2022 også generalsponsor for nettopp – LKAB CUP.

LKAB som  har en 130 år lang historie har satt seg mål å ta ledelsen i den globale transformasjon av jern- og stålindustrien. LKAB som bedrift tilbyr jernmalm-,mineraler- og spesialprodukter for et internasjonalt marked. Jernmalmen som utvinnes i Norrbotten fraktes ut i verden via Narvik og Luleå.

Visste du at:

LKAB utvinner 80 % av jernmalmen i EU?

LKAB har sitt «hjerte» i Norrbotten, men er tilstede i 12 forskjellige land?

Les mer om oss her