Mjølner er sertifisert som “Kvalitetsklubb”

Mjølner er sertifisert som “Kvalitetsklubb”
2 januar 2018

Den 20. desember fikk Mjølner det formelle beviset fra Norges Fotballforbund på at klubben er sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1. Det var  daglig leder i Hålogaland fotballkrets – Daniel Kvile – som foresto overrekkelsen. Kvalitetsklubb er  retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i fotballklubbene i Norge. Hensikten er å få til et enda bedre tilbud for alle som ønsker å drive med fotball.

Å tilby fotballaktivitet for barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder, kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig. Rollene og rutinene må være tydelige og på plass, slik at de enkelte rollene ikke blir avhengig av de personene som til enhver tid fyller dem.

Bildet er hentet fra Fremovers oppslag om saken.