Mjølner kåret til årets Fair play-klubb!

Mjølner kåret til årets Fair play-klubb!
10 desember 2020

Norges Fotballforbund kårer hvert år årets Fair play-klubb i de 18 fotballkretsene, og i Hålogaland ble Mjølner vinner av 10 000 kroner og en plakett.

Vi ble innstilte av Hålogland Fotballkrets, og her er begrunnelsen bak innstillingen:

“FK Mjølner er kvalitetsklubb i Hålogaland og har gode rutiner på sitt Fair Play-arbeid fra man blir medlem i klubben og gjennom livet i foballen. Gjennom jobben de gjør bevisstgjøres foreldre, trenere og spiller gjennom året på hvordan man skal opptre og klubben har også Fair Play som en av sine grunnleggende verdier. De har etablerte roller og organisering og tar i våre øyne fair play på alvor. I 2020 har de også tatt særskilt ansvar og smitteverntiltak. De har gjennomført koronavettkurs på forbilledlig måte med alle spillerne sine og de har også invitert inn naboklubber til dette.”

Dette sier NFF

Ifølge www.fotball.no er fair play er samlebegrepet for fotballens verdiarbeid. Det handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten på alle nivåer. Fair play er og skal være en viktig del av fotballhverdagen, og er noe NFF jobber mye med i samarbeid med Norsk Tipping.

– Sammen med fotballkretsene ønsker vi å fortsette den gode tradisjonen der NFF sentralt etter nominasjon fra kretsene kårer årets Fair play-klubber. Dette er en viktig anerkjennelse av klubbenes gode arbeid, sier fagansvarlig Fair play i NFF, Rasmus Olstad Semmerud på fotball.no

– Fotballsesongen 2020 har vært en annerledessesong og krevende for alle. Det har vært imponerende å se den innsatsen og det arbeidet klubbene har lagt ned for å legge til rette for god og trygg aktivitet i tråd med smittevernreglene. Dette har også blitt vektlagt i denne tildelingen, i tillegg til kriteriene som har vært gjeldende de siste årene. Et godt forankret verdisett, synliggjøring og gode holdninger er avgjørende for gode og inkluderende klubb- og lagmiljøer. Denne prisen henger høyt og går til klubbene som skiller seg ekstra positivt ut, sier Semmerud.

Følgende kriterier legges til grunn:  

Organisatorisk:   
Klubben har:

– Likeverdig tilbud til både jenter og gutter
– Dokumentert en aktiv inkluderingspolitikk
– Skriftlige retningslinjer når det gjelder Fair play (“slik skal vi ha det hos oss”).
– Fair play som tema på foreldremøter
– Egen kontaktperson når det gjelder Fair play med rollebeskrivelse for denne funksjonen
– Holdningskontrakter med alle eller grupper av spillere, eventuelt også med trenere og ledere
– Aktivt forhold til foreldrevettreglene

Anlegg:  
– Fair play er synlig på klubbens anlegg/klubbhus med flagg, banner, plakater etc.

Kampramme:   
– Fair play-hilsen gjennomføres i alle lag – før og etter kamp
– Klubben har kampverter i alle kamper
– Fair play-klubbdommervester i alle barnekamper

* Særlig i år legges det vekt på kampvertens rolle og smittevern, jamfør kapitlet Kampgjennomføring i fotballens koronahåndbok.