Mjølner søker frivillige

Mjølner søker frivillige
28 januar 2018

Etter en overbevisende 2017-sesong skal vårt A-lag spille 2.divisjon i 2018. Siden seriesystemet ble endret i 2016, er dette det høyeste sportslige nivået Mjølner har spilt på mange år. Det sportslige nivået er ikke den eneste utfordringen med opprykket. NFF har skjerpet kravene til kamparrangement. Kravene omfatter særlig sikkerhet, men også andre aktiviteter som billettsalg og kiosksalg.
Med bakgrunn i dette ønsker Mjølner kontakt med personer som ønsker å bidra til at rammene rundt hjemmekampene løftes til det nivået spillere og publikum fortjener.
Mjølner trenger en arrangementsansvarlig med et overordnet ansvar for A-lagets hjemmekamper. Denne personen må gjerne ha erfaring fra lignende arrangementer og/eller sikkerhet generelt. Videre er det behov for 3-4 personer som sammen med arrangementsansvarlig skal utgjøre teamet som sørger for et profesjonelt og sikkert arrangement.
Arbeidet er i utgangspunktet frivillig, men Mjølner vil vurdere en rimelig økonomisk kompensasjon for ansvaret og forpliktelsen som følger med rollene.
Er du interessert kan du sende en e-post til styreleder@fkmjølner.no. I e-posten må du kort redegjøre for din kompetanse/ erfaring og ikke minst din motivasjon for å bidra. Har du spørsmål kan du kontakte Tage Karlsen på telefonnummer 90539960.