Nordkraft

Nordkraft
30 desember 2022

Nordkraft har over lang tid vært en viktig samarbeidspartner for FK Mjølner.

Bedriftens logo pryder draktene til alle våre håpefulle spillere i barne- og ungdomsavdelingen i FK Mjølner. I tillegg til arenareklame er Nordkraft selvsagt også en viktig partner for LKAB CUP.

Nordkraft viser gjennom et langvarig samarbeid at de verdsetter det arbeidet vi i FK Mjølner legger ned, spesielt for barn og unge. Vi er stolte og takknemlige for samarbeidet og det økonomiske bidraget fra bedriften gir oss muligheten til å styrke og videreutvikle arbeidet i klubben.

Nordkraft som bedrift har siden 1910 drevet med utvikling, produksjon og distribusjon av fornybar energi.

Hovedkontoret til konsernet ligger i Narvik, mens nettselskapet har sitt hovedkontor i Harstad.

Nordkraft er også til stede i Hadsel og Andøy, og har 260 arbeidsplasser fordelt over hele regionen.

Bedriften er opptatt av å skape aktivitet i regionen de har tilknytning til, og vi er svært glade for at vi får være med på laget.

– Våre sponsormidler kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Midlene i seg selv skaper imidlertid ikke aktivitet. Aktiviteten kommer fra ildsjelene og de positive personene som bruker av fritiden sin til å trene lag og stille opp på dugnad. Det er de som får ting til å skje. Vi vil gjerne rette en takk til dem. Uten dem ville vi hatt langt fattigere lokalsamfunn i regionen vår, sier Hanne Gjerstad, sponsoransvarlig i Nordkraft.