Ny samarbeidsavtale med Sparebanken Narvik

Ny samarbeidsavtale med Sparebanken Narvik
13 desember 2017

Sparebanken Narvik har valgt å inngå en ny treårig avtale med FK Mjølner. Dette er vi i klubben svært glade for. Banken begrunner sin avgjørelse slik:

Klubben har god kontroll på det organisatoriske og administrative, og har hatt utvikling på sport, både i ungdomsavdeling, for damelaget og ikke minst med opprykk til 2. divisjon for A-laget. Sparebanken Narvik ser Mjølner er en meget viktig hovedmotor for utviklingen av både bredde og toppfotball i regionen.

I tillegg til å utvikle fotballspillere er klubben et meget viktig verktøy for utvikling av unge borgere og fremtidige voksne/arbeidstakere i regionen. Mjølner har også tatt en ledende rolle i samarbeidet med andre klubber i regionen, og vært en avgjørende faktor i kompetanseheving og kompetansedeling på trenersiden blant klubbene i regionen.

Klubben har også utviklet Funn Cup til å være en betydelig turnering som blir lagt merke til både i og utenfor Nord-Norge.

Vi håper med dette å kunne gi Mjølner et solid fundament for videre utvikling og vekst i årene som kommer.