Ofoten keeper ekstra 2023

Ofoten keeper ekstra 2023
5 februar 2023

 

Velkommen til keeperutviklingstiltak i regi av Fotballklubben Mjølner. I løpet av sesongen 2023 ønsker vi å kjøre 8 tiltak fra mars til november hvor vi retter fokuset mot keeperutvikling i regionen. Keepere, både gutter og jenter, født 2004 til 2013 er i målgruppen og ønskes velkommen. I tillegg er det ønskelig at lagstrenere deltar som observatører for å lære.

 

Hva ønsker vi med dette? Skape et keepermiljø i Ofoten

Keeperfokus ut i klubbene via trenerne

Skape keepere som er dedikert til sone/krets og et fremtidig a-lag i klubbene

Tidspunkter for samlinger

19.mars  – Kl 12- 14

Narvikhallen

15.apr – Kl 12-14

Narvikhallen/stadion

14.mai – Kl 12-14

Stadion

18.juni – Kl 12-14

Stadion

19.aug

Stadion

16.sept

Stadion

21.okt

Stadion

11.nov

Narvikhallen

Datoene før ferien er satt, de etter ferien kan endres på om det er behov mtp bane osv.

PÅMELDING:

Trenere melder seg på med navn, klubb og telefonnummer

Spillere melder seg på med navn, fødselsdato, klubb, telefonnummer, foresatte og foresattes telefonnummer

Alt sendes til aseipa@yahoo.no

Telefonnumrene blir deretter lagt inn i SPOND hvor vi kommuniserer ut datoer og klokkeslett for tiltakene og deltakerne aktivt sier om de deltar eller ikke. Dette må vi gjøre for å skape en forutsigbarhet for trenere som skal lede øktene.