Orientering fra styret om Mjølners situasjon i forbindelse med pågående pandemi

Orientering fra styret om Mjølners situasjon i forbindelse med pågående pandemi
27 mars 2020

Den pågående pandemien vil få store konsekvenser for fotballklubben Mjølner. Styret vil med dette notatet orientere medlemmer og foreldre om hvordan situasjonen håndteres og konsekvensene dette får eller kan få.

Styret har gjort flere umiddelbare tiltak for å begrense smitte og sikre klubbens økonomi. De største og mest alvorlige er å avlyse Funn Cup, permittere alle ansatte og fryse leieavtaler. Det jobbes også med å få avdragsfrihet på lån. Det er i tillegg gjort flere andre mindre grep for å redusere et evt. økonomisk tap maksimalt.

For klubbens medlemmer vil også situasjonen få konsekvenser, i første omgang:

• Klubben kommer til å fakturere medlemskontingent og treningsavgift for årets 3 første måneder i disse dager. Dette må vi gjøre for å kunne betale de faste kostnadene som vi ikke klarer å fryse i disse tider.

• Artikkelsalget utsettes. Sannsynligvis blir det bare en salgsperiode på høsten.

• Funn Cup og andre turneringer avlyses og seriespill utsettes. Usikkerheten knyttet til aktiviteten er svært stor. Det vi vet er at toppfotballen foreløpig er utsatt til i slutten av mai og vi tror lite på at bredden er i gang tidligere.

• Årsmøtet er utsatt inntil videre. NIF har satt ny frist til gjennomføring 15.6.2020.

Ikke alle konsekvenser er like lett å se nå, så styret må ta forbehold om at ytterligere tiltak må settes inn for å begrense et økonomisk tap.

Til slutt ber vi om at alle i Mjølner følger krav og anbefalinger fra myndighetene. Til dere som spiller fotball gjelder det å trene slik at vi kan komme raskt i gang når det er klart til oppstart.