Sparebanken Narvik og Mjølner forlenger samarbeidet

Sparebanken Narvik og Mjølner forlenger samarbeidet
25 mars 2021

Sparebanken Narvik fornyer sitt langvarige samarbeid med Mjølner

På starten av året inngikk FK Mjølner og Sparebanken Narvik en forlengelse av sitt langvarige, tette samarbeid for en ny treårsperiode.

  • Samarbeidet er svært viktig for å kunne gi et godt tilbud til barn og ungdom i Narvikregionen, som igjen gir bolyst. Avtalen med Sparebanken Narvik gir Mjølner mulighet til å jobbe med ulike tiltak for barn og ungdom som f. eks sommercampen i Skjomen og åpen hall, sier klubbens daglige leder Frank Andersen.

En av verdiene til Mjølner er inkludering. I samarbeid med Sparebanken Narvik har Mjølner lagt til rette for aktivitet og samarbeid mellom alle fotballklubbene i området. Åpen hall er et eksempel på et slikt tiltak. Åpen hall i vinterferien var et samarbeid mellom Mjølner og Sparebanken Narvik for å gi et tilbud til barn og ungdom i hele Narvikområdet, med godt besøk av barn og ungdom fra mange ulike klubber.

  • Med et bredt og godt fotballtilbud for barn, ungdom og på seniornivå er klubben en viktig bidragsyter for lokalsamfunnet som gjør det attraktivt å vokse opp og bo i Narvikregionen, kommenterer banksjef Elling Berntsen.

Gode initiativ for jenter og breddefotball

Mjølner hadde med seg mange gode tiltak til forhandlingene med banken, og det var flere positive faktorer som veide opp for videre samarbeid.

Klubben har fått på plass akademi, ekstratreninger for de som ønsker noe mer, og flere positive initiativ på jentesatsningen.

  • Kvinnesatsingen har betydd mye for forhandlingene rundt hovedsponsoravtalen. I tillegg har klubben jobbet aktivt med å involvere og samle de andre klubbene i regionen. Dette bidrar til flere muligheter for spillerutvikling, og bedre samhold med de andre klubbene i regionen, mener Berntsen.
  • Mjølner ønsker å være en katalysator til utvikling av jentefotballen i Narvikregionen. Det har vært en utfordring at frafallet blant jenter starter i yngre alder enn hos gutter. Denne utviklingen ønsker Mjølner å være en aktiv bidragsyter i Narvikfotballen til å snu. Gjennom å vise at vi ønsker en satsningen rundt jentefotballen, profesjonalisere arbeidet rundt det og legge til rette for samarbeid med de andre klubbene håper vi at vi kan være med å tiltrekke flere jenter til fotballen i årene fremover, kommenterer Andersen.

For Sparebanken Narvik er det naturlig å ha samarbeidsavtaler med fotball-lag, idrettslag og klubber som skaper aktivitet og trivsel i bankens markedsområder. Per i dag har banken også samarbeidsavtaler med andre fotball-klubber i regionen inkludert Hardhaus, Beisfjord, Ballangen og Håkvik, og har forsøkt å finne en balanse hvor også andre sponsorer kan fylle roller.

Rekruttering til A-laget: gode rollemodeller og forbilder

Klubben har innsett at de må være tålmodig rundt A-lags satsningen og utviklingsjobben, hvor et stabilt og godt 2. divisjonslag er målet. Klubben er bevisste på å hente inn spillere som ikke bare bidrar med ferdigheter, men som også skal være rollemodeller og bidragsytere for å gjøre klubbens egne lokale spillere bedre.

Dette mener banken er et realistisk ambisjonsnivå og beslutningen om at spillerstallen for det meste skal bestå av lokale spillere er viktig.

Avtalen er bygd opp langs samme lest som tidligere. I tillegg har partene tatt inn FNs bærekraftmål i kontrakten.

Dette synes vi er et viktig tema å bli mer utfordret på, det gjør oss også mer bevist i våre valg og et av hovedprinsippene i bærekrafts målene er at ingen skal utelates. Gjennom Mjølner sitt tilbud med Mjølner Vikings viser vi allerede at dette er noe vi tar på alvor, avslutter Andersen.