Til alle brukere av Narvik Stadion

Til alle brukere av Narvik Stadion
16 april 2020
Vi er veldig glade for å se at mange bruker Narvik Stadion som treningsarena i disse tider! Men vi er svært bekymret for at mange barn, unge og ungdom ikke tar hensyn til korona-reglene. De samles i store grupper, holder ikke avstand og spiller som om ingenting skulle ha skjedd. Vi ønsker at dere tar en prat om dette på hjemmebane og minner om hvordan korona-reglene er.
  • Kun grupper på 4-5 personer
  • Alle spillere bør stille med egen ball og ha hansker på.
  • Holde avstand på minst 2 meter til hverandre
  • Ballen må vaskes før og etter aktiviteten
  • Det er ikke lov å heade eller bruke hendene
  • Det er ikke lov å klemme, rulle på hverandre, herje og lekeslåss
Det siste vi vil er at anlegget skal bli stengt for all aktivitet.
Fra mandag 20.4 vil denne muligheten for egentrening reduseres. Fra kl.16.00-21.00 alle dager utenom lørdag, vil det ikke være mulig for uorganisert trening på anlegget. Da er det kun organisert trening i Mjølner-regi som gjelder. De samme korona-reglene vil gjelde her.