Mjølner tar ansvar

Mjølner tar ansvar
12 desember 2017

I forbindelse med Fremovers artikkel 11. desember med tittelen “Kommunen kan bli redningen for å unngå konkurs i Mjølner”. Dette er ikke tilfelle! Styret i Mjølner har sendt ut følgende pressemelding om dette i dag.

Mjølner gjør opp for seg

I en artikkel i Fremover slås det opp at Narvik kommune kan redde Mjølner fra konkurs.
Det kan virke som om det er en akutt økonomisk krise som må avverges. Dette ikke tilfelle.
Etter en lang og god dialog i flere måneder, har Narvik kommune og Mjølner kommet fram
til ei mulig løsning som gjør at klubben får gjort opp sine låneforpliktelser til kommunen.

Bakgrunn for gjelden

Gjelden oppstod da Narvik kommune la kunstgress på hovedarenaen for ca 10 år siden. Vi
har forstått historien slik at det har vært noe uenighet om gjeldens opprinnelse. Faktum er
uansett at Mjølner ikke har betalt denne gjelden. Etter råd fra klubbens revisorer, har styret
tatt tak i denne saken. Mjølner vil gjøre opp for seg. Når det er sagt, må vi likevel erkjenne
at klubben har en tøff økonomisk situasjon.

Løsning

Narvik Stadion er hovedarenaen i kommunen. Den har vært drevet med kommunalt
ansatte i mange tiår fram til de siste årene. Som kjent har Narvik kommune vært gjennom
en periode med vanskelig økonomi, uten mulighet til å oppgradere hovedarenaen. I denne
fasen tok Mjølner i 2016 ansvar for å anlegge to nye kunstgressflater – på stadion og på
Jaklamyra. Hensikten med det var å styrke den positive veksten i FUNN Cup – som er
viktig for regionen vår og alene står for en tredjedel av klubbens omsetning.
Ei mulig løsning som kommunen og klubben har diskutert, er at kommunen overtar den
kunstgresset som Mjølner la våren 2016. Mjølner bruker inntekten fra salget til å slette
gjelda til kommunen. Kommunen betaler i tillegg FK Mjølner for utført vedlikehold og
rehabilitering på stadionområdet. Det er også sånn at investeringen for 10 år siden, er noe
alle klubber i området har dratt nytte av. Flere klubber har trent der vinterstid og utebanen
frigjør tid til de yngste inne i stadionhallen.

Mjølners aktivitet

Dagens Mjølner forvalter arven fra både Nor og Mjølner – to tidligere nordnorske storklubber.
Klubben har i dag omtrent 600 medlemmer. Mellom 400 og 450 er aktive barn og
unge spillere. FUNN Cup har vokst til mellom 200 og 250 lag. Det betyr at det med foreldre,
trenere og andre er flere tusen som besøker Narvik den helga. Det gagner fotballen,
næringslivet og noen av våre naboklubber, som også deltar med baner og dugnadsinnsats.

Våre naboklubber

Våre samarbeidspartnere er veldig opptatt av et godt samarbeid mellom fotballklubbene i
regionen, og vil at Mjølner bør ta et ansvar for å få til det. I oktober møttes Beisfjord, Bjerk-
vik, Ballangen, Hardhaus, Håkvik og Mjølner i Narvik. Vi inngikk der en avtale om samarbeid
på mange nivå, som dels er å fortsette eksisterende samarbeid, dels å jobbe i lag på
flere områder, som sport, FUNN Cup og økonomi.

 

Vi tar ansvar

Mjølner jobber hardt for å ivareta ansvaret vårt – både økonomisk, i forhold til våre
naboklubber og i forhold til barne- og ungdomsaktiviteten. I 2018 skal A-laget for menn
spille i 2. divisjon. Det vil påføre klubben mer utgifter. For å få til det, må også inntektene
opp. Det hellige prinsippet for oss er at dette overhodet ikke skal svekke aktiviteten blant
barn og unge.

Pressemelding