Vi ønsker å tilby ekstra fotballtrening. Narvik Extra skal være et treningstilbud til spillere som ønsker å trene mer. Med andre ord, så skal tilbudet være et supplement til de ordinære fotballtreningene. Vi ønsker å skape en arena hvor vi bidrar til læring, og en trygg arena hvor deltakerne føler mestring og glede. Alle kan delta, og prisen vil justeres ut fra når påmeldingen blir gjort.

Tilbudet gjelder for de i aldersgruppen 8-13 år (2014-2009)

Oppstart vil bli onsdag etter høstferien. Spillerne vil bli tatt inn på Akademiet for 3 måneder (Okt -des) Vi vil følge skoleruten

Vi har ca plass til 50 spillere, og praktiserer først til mølla prinsippet..

Akademiet er åpent for alle medlemmer av alle klubber i Ofoten-regionen.

Deltakerne deles inn i grupper av trenerne for fotballextra.

 

Praktisk informasjon:

Øktene vil foregå på ONSDAGER kl. 1500-1615 i Narvikhallen eller ute på Narvik Stadion.

Ansvarlig for gjennomføringen av akademiet er spillerutvikler Jan Tore Bakli, med instruktører fra Mjølner sitt herre- og damelag.

For henvendelser angående akademiet:
Jan Tore Bakli
Tlf. 95706444